Tasarım Bölümü

A-ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Tasarım: zihinde kurmak, tasarlamak, resmetmek, icad etmek, plan yapmak, düzenlemek, model yapmak…

Tasarım; bir sanatsal ürünün ilk ipuçları önce zihinde oluşur, daha sonra somutlaşır. Düşünsel olan tasarı, maddesel bir yapıya dönüşür. Tasarımda kesinlikle maddeleşme söz konusudur. Maddeleşme olmayan tasarım, tasarlama safhasında kalmış olur.

Tasarımın tarihçesine bakacak olursak; tasarım insanın yaşamıyla iç içe olarak ilk zamana kadar gitmektedir. İlk defa kayadan bıçak yapmayı akıl eden kişi bir tasarımcıydı. Postlardan ve bitkilerden yapılan hasır örgülerin, elyaf olmadan önce sadece doğada var olan şekliyle kullanımı ve giyimi tekstil açısından tasarımı oluşturmuştur. Bu doğa koşullarından ötürü oluşan örtünme zorunluluğudur. Tasarım bir gereksinim ve zorunluluktan doğmuştur. Tasarımı sanattan ayıran nokta, tasarımda gereksinim ve zorunluluk olmasıdır.

Tasarım, düşünceyi maddeye dönüştürmek ve bir amaca yönelik kullanmaktır. Teknoloji geliştikçe, insan doğaya daha çok egemen olmak istemiştir. Bu nedenle her tasarım bir öncesine eklenerek gelişmiştir. 19 yy. da sanayi devriminin başlamasıyla tasarımda bir patlama olmuştur. Sanayileşmeyle beraber, el üretiminden (tek üretimden) makine üretimine (seri üretime) geçilmiştir.

B-ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Tasarım alanını üç ana başlıkta toplamak mümkündür.

  • Endüstri Tasarımı
  • Çevre Tasarımı
  • Grafik Tasarımı

C-İŞ BULMA İMKANLARI

Endüstri ürünleri tasarımı; üç boyutlu nesnelerin tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgilidir. Makineler, araç- gereçler, mutfak malzemeleri diğer birçok ürün endüstri ürünleri tasarımcısı tarafından biçimlendirilir. Bu ürünlerin ambalajı ise çoğunlukla grafik tasarımın çalışma alanına girmektedir. Çevre tasarımı ise bina, peyzaj ve iç mekan tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Bu alanda da tasarımcının görevi pek değişmemektedir: dayanıklı, işlevsel ve estetik olanı bulmaktır.
Grafik tasarımcı ise genel olarak, okunan ve izlenen görüntülerin tasarımından sorumludur. Afişler, kitaplar, bilgi ve uyarı işaretleri, broşürler vb. grafik tasarımın etkinlik alanına girmektedir. Grafik tasarımın amacı da gerek iletişimi gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır.

PROGRAM ÖĞRETİM ELEMANLARI