İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı

PROGRAM HAKKINDA

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, imali ve çalıştırılması alanında görev yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir. İklimlendirme-soğutma teknikerleri kamu kuruluşlarına veya özel kuruluşlara ait fabrika veya imalathanelerde, soğuk hava depolarında çalışabilirler veya özel servisleri açabilirler

PROGRAMIN AMACI

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programının amacı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, imali ve çalıştırılması alanında görev yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

İKLİMLENDİRME SOĞUTMA TEKNİKERİ

Bir iklimlendirme ve soğutma Teknikerinin arızalı teçhizatın tamiri üzerinde etkili olması kadar, çeşitli iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin tasarım ve fonksiyonunu tam olarak anlaması da şarttır. Tekniker, görevleri süresince iklimlendirme ve soğutma mühendisliği ve üretimin çeşitli seviyelerinde görevli kişilerle birlikte ve işbirliği halinde çalışacaktır.

MESLEKİ EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.Eğitim süresince öğrencilere;

 • İklimlendirme Sistemleri
 • Soğutma Sistemleri
 • Gaz Tesisat Sistemleri
 • Sıhhi Tesisat Sistemleri
 • Isıtma Sistemleri
 • Havalandırma Sistemleri
 • Temel Elektrik
 • Otomatik Kontrol ve Otomasyon Sistemleri

İle ilgili bilgi ve beceriler verilmektedir.

MEZUNLARIN KAZANDIKLARI UNVAN VE YAPTIKLARI İŞLER

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programını bitirenlere "İklimlendirme-Soğutma Teknikeri" unvanı verilir. İklimlendirme-soğutma teknikeri makine mühendisinin gözetimi ve yönetimi altında binaları ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin yapımı, kurulması ve çalıştırılması için planlanan işleri yürütür; motorları monte eder, boruları döşer, sistemin bakımı ve onarımını yapar.

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan İklimlendirme Soğutma Teknikerleri  657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfında öngörülen derece ve  kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörde çalışan meslek elemanlarının  ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,

 • Makine mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği

Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Tekniker olarak çalışan kişi isterse soğutma, iklimlendirme, ısıtma alanlarından birinde uzmanlaşabilir. Ayrıca, işyerinde idareci konuma yükselebilir.

PROGRAMIN FİZİKİ KAPASİTE VE DAĞILIM
 • İklimlendirme laboratuvarı :100 m2
 • Soğutma laboratuvarı : 80 m2
 • Temel Elektrik laboratuvarı : 30 m2
 • İklimlendirme-Soğutma Atölyesi : 150 m2
ATÖLYE VE LABORATUVAR İMKÂNLARI

Atölyede, el aletleri ve gereçleri, mekanik ve elektrik ölçme aletleri, boru bağlama ve birleştirme işlemleri için oksi-asetilen kaynağı, lehimleme, vidalı birleştirme takımları, matkap tezgahı, vakum pompaları, soğutucu akışkan şarj silindirleri ve manifoldları gibi araçlar bulunmaktadır.

Laboratuvarda; soğutma eğitim ünitesi, bilgisayar bağlantılı soğutma eğitim ünitesi, soğuk oda ünitesi, mekanik ısı pompası, tezgah üstü soğutma kulesi eğitim ünitesi, havalandırma eğitim ünitesi, soğutma devresi, elektrik arıza bulma ünitesi, iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan teçhizatlardan oluşmaktadır.

SANAYİ İLE İŞBİRLİĞİ

Programımız bünyesinde, sektörün önde gelen şirketlerinin servis teşkilatlarına seminerler düzenlenmiş ve konuşmacılar davet edilmiştir. Ayrıca sektördeki konuyla ilgili makine mühendisleri seminer vermek üzere konuk edilmişlerdir.

PROGRAM ÖĞRETİM ELEMANLARI