Elektrik Programı

PROGRAM HAKKINDA

Program elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, iletilmesi, dağıtılması, ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması, elektrik donanımının üretilmesi, denemesi ve ölçülmesi, yapılarda elektriğin güvenli tesis edilmesi, elektrikli araç ve gereçlerin bakımının yapılması ve arıza giderme konularında tekniker yetiştirmek amacıyla eğitim- öğretim veren dört yarıyıllık bir programdır.
Yaz aylarında yapılan is yeri stajları ile, uygulamaları yerinde yapma olanağı bulunmaktadır.

PROGRAMIN AMACI

Bölüm mezunları, tekniker unvanlı nitelikli elemanlar olarak, her türlü tesisin kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında, elektrikli cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında, fabrikalarda, üretimin sürekliliğinde, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında görev alırlar. Elektrik Programı, sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde kalifiye elemanlar yetiştirmektedir.

ELEKTRİK TEKNİKERİ

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik mühendisleri ile teknisyenler arasında görev yapan ara elemandır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Elektrik teknikerliği eğitimi liseden sonra 2 yıl olup, 2 yıllık (4 yarıyıl) eğitim boyunca öğrencilere aşağıda yer alan dersler okutulur;

1. Yarıyılda; Bilgisayar, Matematik I, Teknik Resmi, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Malzeme Bilgisi, Genel ve Teknik İletişim, Elektrik Şebeke Tesisleri, Doğru Akım Devre Analizi.
2. Yarıyılda; Bilgisayar Destekli Tasarım I, Matematik II, Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri, Elektrik Makineleri I, Analog Elektronik, Alternatif Akım Devre Analizi.
3. Yarıyılda; Bilgisayar Destekli Tasarım II, Elektrik Bakım ve Arıza Bulma, Elektrik Enerjisi Üretimi-İletimi ve Dağıtımı, Elektrik Makineleri  II, İşletme Yönetimi, Sayısal Elektronik, Sistem Analizi ve Tasarımı I, Hidrolik-Pnomatik Sistemler, Otomatik Kontrol.
4. Yarıyılda; Elektrik Makineleri-3, Elektrik Tesisat Planları, Fabrika İmalat Teknikleri, Güç Elektroniği, Kalite Güvence ve Standartları, Programlanabilir Denetleyiciler, Sistem Analizi ve Tasarımı-2, Tamamlayıcı Elektrik Servis ve Sistemleri, Güç Elektroniği, Programlanabilir Denetleyiciler, Enerji yönetimi
Ayrıca her yılda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Güzel Sanatlar gibi kültür derslerini öğrenirler. Öğrenciler eğitim boyunca toplam 80 iş günü meslekleri ile ilgili iş yerlerinde iş yeri uygulamaları eğitimi görürler.

MEZUNLARIN KAZANDIKLARI UNVAN VE YAPTIKLARI İŞLER

Elektik Programı Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Elektrik Teknikeri” unvanı verilir. Elektrik teknikeri Elektrik mühendisi tarafından hazırlanan plana göre;

İşletmede yapılacak elektrik tesisatı işleri için cihazların projeye uygun olarak yerleştirilmesini sağlar, İşletme içindeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlar ve takip eder. Gerekli hallerde doğrudan kendisi müdahale eder, Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapar.

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan İklimlendirme Soğutma Teknikerler 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfında öngörülen derece ve  kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörde çalışan meslek elemanlarının  ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.


MESLEKTE İLERLEME

Elektrik programından mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile;

 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Fizik
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
 • Uzay Mühendisliği
PROGRAMIN FİZİKİ KAPASİTE VE DAĞILIM
 • Elektrik Makineleri  laboratuvarı :100 m2
 • Elektrik Ölçme laboratuvarı : 80 m2
 • PLC Laboratuvarı            : 30 m2
 • Dijital Laboratuvarı   : 150 m2
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri,Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Günümüzde elektriğin kullanılmadığı alan kalmamıştır.Sanayileşme arttıkça elektrik kullanımı yaygınlaşmaktadır.

 
PROGRAM ÖĞRETİM ELEMANLARI